Barmanský kurz

Ve dnech od 25. 2. do 1. 3. 2013 probíhal v Brně ve vzdělávacím středisku NcM pod vedením
PhDr. Zdeňky Endlicherové barmanský kurz.

Kurzu se zúčastnilo celkem 22 našich žáků z oborů Kuchař – Číšník a Hotelnictví – Turismus. Během týdenního intenzivního školení si všichni zúčastnění rozšířili odborné vědomosti a učili se míchat nápoje za barem. Kurz byl náročný, jak se vyjádřili žáci, ale o to mají větší radost z certifikátu, který přiloží k žádosti o místo po skončení svého studia. Ve čtvrtek se konal výstup (závěrečná zkouška), která se skládala z písemné, ústní a praktické části. Absolventi museli znát příslušné receptury a předvést míchání nápojů v šejkru a v tumbleru. Poslední den byl adrenalinový, probíhal formou soutěže. Žáci měli za úkol namíchat nápoj dle vlastní receptury a odborná porota (sestavená z nesoutěžících žáků) provedla vyhodnocení. Nejúspěšnější žáci byli věcně odměněni.

Fotodokumentace zde.