Barmanský kurz 2018

Tak jako každý rok i letos probíhal na naší škole v Boskovicích odborný Barmanský kurz. Od 12. – 16. listopadu se žáci vzdělávali pod vedením odborného lektora pana Františka Holíka z Prahy míchat výborné koktejly.

Žáci byli také seznámeni se základy barmanství, které bylo doplněno o nový trend barback. Kurz se také dotknul work flairingu. Tato dovednost je ovšem velice náročná a vyžaduje spoustu tréninku, než se dá využít v praxi.

Týdenní kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou. Byla písemná, ústní a praktická. Kurz absolvovalo 12 žáků a všichni uspěli. Nejlépe si vedla žákyně oboru Hotelnictví, Hana Čumová, která byla lektorem označena za talent a oceněna věcným dárkem.

Žáci byli spokojeni a hrdi na certifikát i medaili, kterou získali složením závěrečné zkoušky. Doklad o rozšíření kvalifikace určitě uplatní, až se budou ucházet o zaměstnání.

Bc. Drahomíra Ševčíková
učitelka odborného výcviku