Audit kurzů akreditovaných u MPSV

ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ DOBROVOLNÉHO AUDITU

kurzů celoživotního vzdělávání akreditovaných u MPSV

 

Dne 3.10. 2014 proběhl ve škole audit akreditovaných kurzů

Pracovník v sociálních službách

Rodinná péče o seniory

Vedoucí dobrovolného auditu PhDr. Hana Thielová z Ministerstva práce a sociálních věcí a  Fondu dalšího vzdělávání prováděla kontrolu souladu realizace vzdělávacích programů
s podmínkami udělené akreditace.
Výsledkem hodnocení je udělení certifikátu o úspěšném absolvování auditu, při kterém nebyly zjištěny žádné nedostatky.