Age Management

Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management.


Hlavním cílem projektu je vzdělávání lektorů (pedagogů)
v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na age management a proškolení zdravotnického personálu v oblasti metod udržení pracovní schopnosti.
Autorem projektu je brněnské občanské sdružení Zaměstnanost, které již několik let vytváří podmínky pro začleňování nezaměstnaných osob do pracovního procesu, ale v tomto projektu se zaměřuje na oblast metod udržování pracovní schopnosti. Ty jsou v souladu s novým Národním akčním plánem přípravy na pozitivní stárnutí pro období 2013 - 2017, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53 je partnerem projektu, zde bude probíhat prezenční výuka.

Ti, kdo se do projektu zapojí, budou absolvovat celkem 12 hodin (od 8:00 do 14:00) prezenční výuky ve dvou dnech (jeden v červnu a druhý v srpnu), tedy 2 x 6 hodin. Textové podpory budou účastníkům k dispozici v e-learningu.
(Od účastníků se nevyžadují další jiné úkony).
Zájemcům bude v rámci vzdělávání změřen Index pracovní schopnosti.
(Měření indexu není podmínkou).
 
 
Termíny prezenční výuky:
červnové: 23. nebo 24. nebo 26. 6. 2014
srpnové: 25. nebo 26. nebo 27. 8. 2014

Z nabídnutých termínů si prosím vyberte vždy jeden v červnu a jeden v srpnu.

Náplň kurzu: zde.

Zapisujete se prosím na Závaznou přihlášku na kurz „Udržitelný rozvoj pro lektory se zaměřením na Age management“.
Přihláška je v elektronické podobě přiložena zde (Odeslanou ji podepíšete až přímo na kurzu).
Vyplněnou přihlášku, prosím, pošlete na adresu lukesova.boskovice@seznam.cz
Nebo můžete přihlášku vyplnit písemně, vytištěnou vám jí ráda předám, pokud se tak již nestalo.

Pokud dojde k nějakým změnám ve vašem rozvrhu (i mimoškolním) bude prostot k výměně termínů. Změny, prosím hlaste několik dní předem, děkuji. Účast na kurzu je počítán jako, že jste ve škole. Jedná se o další vzdělávání. Případné potřebné suplování bude zajištěno.
Těším se na vás, kurz bude určitě přínosný nejen pro vaši profesi.

Martina Lukešová, garant partnera projektu
Kontakt.: 725 337 657

Podrobnější informace o občanském sdružení Age Management o.s. můžete získat zde.
Podrobnější informace o občanském sdružení Zaměstnanost o.s. můžete získat zde.

Průběh realizace projektu:
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.