2. kolo

Kritéria k přijímacímu řízení - 2. kolo

Ekonomika a podnikání 
Finančnictví a bankovnictví
Cestovní ruch
Diplomovaná všeobecná sestra

Počty volných míst pro 2. kolo zde.

Přihlášky do druhého kola s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení přijímáme do 11. července 2017.
Uchazeči, kteří měli podanou přihlášku v 1. kole, se řídí pokyny, které jim byly předány s Rozhodnutím o nepřijetí.